Wytwornice wody lodowej

Chillery

Wytwornice wody lodowej (chillery) są urządzeniami chłodniczymi przeznaczonymi do schładzania wody lub roztworów glikolu w celu zasilania chłodnic w klimatyzatorach, centralach klimatyzacyjnych, urządzeniach ziębniczych.

Wytwornica wody lodowej jest urządzeniem chłodniczym pozwalającym wyprodukować zimną wodę o temperaturze bliskiej 0ºC. Standardowo wytwornice wody lodowej schładzają wodę do temperatury +6ºC - temperatura wody powrotnej 12ºC.

Wytwornice wody lodowej mają również szerokie zastosowanie w prowadzeniu różnych procesów technologicznych.Przystosowane są do pracy wewnątrz budynku, jak również i na zewnątrz. Mogą być również wykonane jako split - wtedy skraplacz montowany jest oddzielnie np. na zewnątrz budynku.

Urządzenia te są zaprojektowane i wykonane indywidualnie wg. potrzeb Klienta przy użyciu najnowszych zdobyczy techniki i najwyższej klasy komponentów dostępnych na rynkach międzynarodowych.

Wytwornic wody lodowej najczęściej klasyfikowane są wg
- moc chłodnicza

  • temperatura cieczy na wejściu wyjściu
  • sposób chłodzenia skraplacza
  • rodzaj zamontowanych urządzeń i ich konfiguracja
  • przewidywana lokalizacja